Klasifikácia skialpinistických zjazdov

Náročnosť zjazdu je možné hodnotiť v dvoch aspektoch: technická náročnosť a exponovanosť svahu.

Tabuľka technickej obtiažnosti zjazdov

S1 mierne sklonený, široký terén do 30°, bez strmých úsekov
S2 svahy a nie príliš exponované žlaby do 30° - 35°, niekedy aj s kratšími strmšími úsekmi
S3 žľaby a svahy so sklonom 40° - 45°, dostatočne široké
S4 žľaby so sklonom 45° - 50°, alebo úzke žľaby a kuloáre so sklonom 40° - 45°
S5 prevládajúci sklon nad 50°, pri dostatočne širokých zjazdoch viac ako 55°
S6 skoky cez skalné pásy a ľadovcové zlomy na veľmi strmých svahoch
 

Tabuľka expozície zjazdov

E1 Nie sú tam veľké prekážky, expozícia nie je väčšia ako samotný svah, je bez skalných prahov a stien. Toto platí pre svahy strmé 25° ale aj 55° svahy, 300m dlhé, ktoré končia bezpečným dojazdom. V praxi však platí, že pád v 55° svahu bude mať pravdepodobne rovnaké následky (riziko zranení a smrti) ako pád na svahu s 30° sklonom kde je hodnota expozície 3
E2 Svahy môžu obsahovať prekážky– skalné prahy cez ktoré môže lyžiar eventuálne spadnúť, ale nemusí. Pri tejto expozícii je však riziko nárazu na malé prekážky. Pravdepodobnosť smrteľného poranenia je nízka
E3 Veľké riziko pádu cez skalný prah, náraz na skaly však nie je istý na 100%. Patria sem kuloáre typu "S" s vysokou pravdepodobnosťou nárazu do skál pri páde. Riziko smrteľného poranenia je dosť vysoké
E4 Vysoké steny s niekoľkými skokmi alebo miesta s vysokou pravdepodobnosťou zranenia pri páde. Náraz do skál v prípade pádu je takmer zaručený a smrteľné zranenia sú isté

Aby Vám na horách bolo teplo
MagicLife.guru

Cestovateľské informácie z iných hôr nájdete na

Veroplach magazín