Archives

Vstup do doliny: z autobusovej zástavky Biela voda vedie chodník cez Šalviový prameň na Chatu pri Zelenom Plese Zaujímavosti: na konci doliny sa vypína najvyššia stena vo Vysokých Tatrách – severná stena Malého Kežmarského štítu vysoká 900 m nad Zeleným plesom sa týči do 600 metrovej výšky juho-východná stena Jastrabej veže návševníkov očarí krásny výhľad na panorámu Belianskych Tatier Okolité vrcholy: Kežmarský štít (2 558 m) Jahňací štít (2 229 m) – najvýchodnejší vrchol Vysokých Tatier Jastrabia veža (2 139 m)