Archives

Vstup do doliny: chodník z Tatranských Matliarov alebo z Tatranskej Kotliny prechádza Dolinou Kežmarskej Bielej vody, kde v jej závere vsupuje do Doliny Bielych plies až do Kopského sedla vo výške 1 750 m Zaujímavosti: dolina je severnou odnožou Doliny Kežmarskej bielej vody preteká ňou Napájadlový potok, ktorý spolu so Zeleným potokom a potokom Bielych plies tvoria Kežmarskú Bielu vodu Okolité vrcholy: Belianská kopa (1 835 m) Hlúpy (2 061 m) Zadné jatky (2 019 m) Predné jatky (1 950 m) Košiare (2 012 m) Bujačí vrch (1 947 m)