Archives

Vstup do doliny: chodník z Tatranských Matliarov alebo z Tatranskej Kotliny prechádza Dolinou Kežmarskej Bielej vody, kde v jej závere vsupuje do Doliny Bielych plies až do Kopského sedla vo výške 1 750 m Zaujímavosti: dolina je severnou odnožou Doliny Kežmarskej bielej vody preteká ňou Napájadlový potok, ktorý spolu so Zeleným potokom a potokom Bielych plies tvoria Kežmarskú Bielu vodu Okolité vrcholy: Belianská kopa (1 835 m) Hlúpy (2 061 m) Zadné jatky (2 019 m) Predné jatky (1 950 m) Košiare (2 012 m) Bujačí vrch (1 947 m)

Chata Plesnivec

Tatranská Kotlina (760 m n.m.) – Chata Plesnivec (1290 m n.m.) (↑ 1h 30min , ↓ 1h 20min)Tatranská Javorina –

Read More