Archives

Vstup do doliny: chodník z Tatranskej Javoriny prechádza popri riečke Javorinka Javorovou dolinou na Poľanu pod Muráňom, kde odbočuje smerom na východ do Zadných Meďodolov Zaujímavosti: dolinou preteká Meďodolský potok, ktorý vteká do riečky Javorinka v južnej stene Muráňa sa nachádza Muránska jaskyňa Okolité vrcholy: Muráň (1 889 m) Nový (1 999 m) Havran (2 151 m) Žiarská vidla (2 141 m) Hlúpy (2 060 m) Jahňací štít (2 229 m)