Komletná ponuka online poistenia

Poistenie do hôr na Slovensku - poistenie nákladov na zásach Horskej záchrannej služby platné vo všetkých horských oblastiach (vrátane jaskýň a priepastí), kde horská služba vykonáva činnosť.

Cestovné poistenie (nie len) na hory do zahraničia - komplexné poistenie pre všetky druhy zahraničných ciest vrátane rizikových športov a činností, výkonnostných športov, služobných ciest, rizikových povolaní... Možnosť uzatvoriť online fyzickou aj právnickou osobou až 30 poistených osôb na jednej zmluve.

Poistenie majetku - možnosť uzatvoriť cez internet poistenie domácnosti, domu, bytu, budovy, nebytového priestoru, zodpovednosti z domácnosti a pod.

Povinné zmluvné poistenie PZP - výpočet a uzatvorenie online poistenia PZP pre všetky druhy motorových vozidiel.

Postenie zodpovednosti zamestnanca - poistenie pre prípad, keď zamestnanec spôsobí pri výkone povolania škodu zamestnávateľovi.

Poistenie pre mladých - špeciálne poistenie pre mladých ľudí do 30 rokov s cenovo zvýhodnenýn celoročným cestovným poistením. Poistenie sa dá vyskladať podľa potreby z celoročného cestovného poistenia, poistenia domácnosti, zodpovednosti, poistenia trvalých následkov úrazu a denného odškodného po úraze.


Aby Vám na horách bolo teplo
MagicLife.guru

Cestovateľské informácie z iných hôr nájdete na

Veroplach magazín