Vyšné Hágy

Významná tatranská kúpeľná osada Vyšné Hágy (1 100 m n.m.) sa nachádza medzi Štrbským Plesom a Starým Smokovcom pod vyústením Batizovskej doliny do Popradskej kotliny. Životný štýl osady je do značnej miery podriadený Odbornému liečebnému ústavu tuberkulózy a respiračných chorôb.
V roku 1941 bola spustená prevádzka sanatória Robotníckej poisťovne s celkovou kapacitou 450 kôžok, v tej dobe sa jednalo o najväčšiu liečebňu tuberkulózy v strednej Európe. Popri moderne vybudovanej hlavnej budove vyrástli súčasne potrebné personálne byty a prevádzkové zariadenia.
Najstaršia časť osady sa náchádzala približne 300 m nižšie od súčasnej polohy stanice tatranských elektrických železníc. Osada Vyšné Hágy je v súčasnosti napojená na turistickú magistrálu chodníkom a má dobré dopravné spojenie.

Späť


Aby Vám na horách bolo teplo
MagicLife.guru

Cestovateľské informácie z iných hôr nájdete na

Veroplach magazín