Vysoké Tatry a skialpinizmus

Kto môže vykonávať skialpinizmus v Tatrách?

Skialpinizmus na území TANAPu môžu vykonávať skialpinisti a horolezci organizovaní v horolezeckých zväzoch.

Kde v Tatrách sa môže skialpovať?

Podľa návštevného poriadku skialpinista môže vstupovať do vysokohorského prostredia po otvorených turistických chodníkoch.
Ďalej sa môže pohybovať aj mimo nich a to aj v čase sezónnych uzáverov. Návštevný poriadok upravuje konkrétne vyhradené trasy pre skialpinistov a to:  vo Veľkej Zmrzlej doline, Veľkej a Malej Studenej doline, a v Mlynickej doline od vodopádu Skok do Soliskového sedla.

Obdobie pre výkon skialpinizmu

Obdobie pre výkon skialpinizmu je ohraničené 21.decembrom až 15. aprílom za priaznivých snehových podmienok.

Informácie pred skialpinistickou túrou

Ísť do sprístupnených lokalít a mať na to oprávnenie však nezaručuje bezpečnosť.  Pred túrou je nutné si zmapovať vývoj lavínovej situácie, počnúc stupňom lavínového nebezpečenstva vyhláseným Strediskom lavínovej prevencie, je potrebné sledovať vývoj počasia, mať potrebnú výstroj.

Potrebné vedomosti - náuka o snehu a lavínach

Mimoriadne dôležitými sú vedomosti z lavínovej problematiky, ktoré často obsentujú. Tie si môžu záujemcovia doplniť školeniami vo svojich horolezeckých alebo skialpinistických kluboch, alebo napríklad kurzami u horských vodcov.


Klasifikácia skialpinistických zjazdov

Pravidlá skialpinizmu na lyžiarskych svahoch


Aby Vám na horách bolo teplo
MagicLife.guru

Cestovateľské informácie z iných hôr nájdete na

Veroplach magazín