Tatranské doliny

Dolina Siedmich prameňov

Vstup do doliny: z Tatranskej Kotliny vedie lesný chodník zelená (alebo z Kežmarských Žľabov modrá napája sa na chodník z Tatranskej Kotliny) popod hrebeň Belianských Tatier na Chatu Plesnivec.

Zaujímavosti:

  • v závere doliny sa nachádza Chata Plesnivec ležiaca na juhovýchdnom úbočí svahov Bujačieho vrchu
  • v doline sa nachádza pliesko Sedem prameňov, z ktorého vyteká potok Čierna voda
  • návševníkov očarí krásny výhľad na panorámu Belianskych Tatier

Okolité vrcholy:

  • Skalné vráta (1 620 m n.m.)
  • Bujačí vrch (1 947 m n.m.)
  • Košiare (2 012 m n.m.)
  • Predné Jatky (1 950 m n.m.)
  • Zadné Jatky (2 020 m n.m.) - v nich turisticky neprístupná Kamzičia jaskyňa
  • Hlúpy (2 061 m n.m.)

Späť na zoznam


Aby Vám na horách bolo teplo
MagicLife.guru

Cestovateľské informácie z iných hôr nájdete na

Veroplach magazín