Tatranské doliny

Čierna javorová dolina

Východiská:

Vstup do doliny: chodník zelená vychádzajúci z Tatranskej Javoriny prechádza zalesnenou dolinou popri riečke Javorinka na Poľanu pod Muráňom, kde sa odpája chodník modrá vedúci cez dolinu Zadné Meďodoly do Kopského sedla s prechodom do Doliny Bielych plies. Chodník zelená pokračuje Javorovou dolinou okolo Javorových plies do Zadnej Javorovej doliny, kde stúpa do Sedla Sedielko vo výške 2 372 m s prechodom do Malej Studenej doliny. Východnou odnožou Javorovej doliny je Čierna Javorová dolina, do ktorej ale nevedie žiadny turistický chodník.

Zaujímavosti:

  • zo severu je ohraničená Hrebeňom Sviniek, z opačnej strany je to Hrebeň Snehových veží
  • v nadmorskej výške 1 493 m leží Čierne Javorové pleso
  • dolinou preteká Čierny potok, ktorý sa vlieva do riečky Javorinka

Okolité vrcholy:

  • Kolový štít (2 418 m)
  • Čierny štít (2 429 m)
  • Baranie rohy (2 526 m)
  • Snehový štít (2 467 m)
  • Ľadový štít (2 628 m)
  • Svinka (2 163 m)


Zväčšiť mapu

Späť na zoznam


Aby Vám na horách bolo teplo
MagicLife.guru

Cestovateľské informácie z iných hôr nájdete na

Veroplach magazín