Archives

Vstup do doliny: z Tatranskej Kotliny vedie lesný chodník (alebo z Kežmarských Žľabov napája sa na chodník z Tatranskej Kotliny) popod hrebeň Belianských Tatier na Chatu Plesnivec. Zaujímavosti: v závere doliny sa nachádza Chata Plesnivec ležiaca na juhovýchdnom úbočí svahov Bujačieho vrchu v doline sa nachádza pliesko Sedem prameňov, z ktorého vyteká potok Čierna voda návševníkov očarí krásny výhľad na panorámu Belianskych Tatier Okolité vrcholy: Skalné vráta (1 620 m n.m.) Bujačí vrch (1 947 m n.m.) Košiare (2 012 m n.m.) Predné Jatky (1 950 m n.m.) Zadné Jatky (2 020 m n.m.) – v nich turisticky neprístupná Kamzičia jaskyňa Hlúpy (2 061 m n.m.)

Chata Plesnivec

Tatranská Kotlina (760 m n.m.) – Chata Plesnivec (1290 m n.m.) (↑ 1h 30min , ↓ 1h 20min)Tatranská Javorina –

Read More