Doprava v Tatrách

Autobusy (mimo klasických liniek)

Nový cestovný poriadok autobusovej linky na trase Poprad – Zakopané

Cestovný poriadok Strama 2014.xls (aktualizované 16.12.2012)

Tatranské elektrické železnice (TEŽ) a Ozubnicová železnica (OŽ) vo Vysokých Tatrách

Ako sa používajú

Samoobslužný výpravný systém

Samoobslužný výpravný systém (SVS)
Vlaky sú označené piktogramom označovača. Do týchto vlakov nastupujte s vopred zakúpeným cestovným lístkom. Bezprostredne po nástupe do vlaku si označte cestovný lístok v označovači, a to v smere šípky, lícom lístka hore, zasunutím do pravej časti otvoru.

Vo vlakoch so SVS je možné použiť vnútroštátne a medzinárodné cestovné lístky vydané z elektronických zariadení alebo písané cestovné lístky, ktoré sú vydané na konkrétny dátum cesty a blokové cestovné lístky, ktorých platnosť začína až po označení v označovači v konkrétnom vlaku a v konkrétny deň.
SVS je postavený na princípe Vašej zodpovednosti za zakúpenie si cestovného lístka ešte pred nástupom do vlaku.

Cestovné lístky v rámci SVS sú platné až po označení v označovači!

Blokový cestovný lístok

Blokový cestovný lístok (BCL)
Predajné miesta blokových cestovných lístkov sú výrazne označené samolepkou „Predaj blokových cestovných lístkov na TEŽ a OŽ“.
Blokové cestovné lístky sú predplatné cestovné lístky, ktoré si môžete zakúpiť na nekonkrétnu prepravnú cestu na trati a na nekonkrétny deň. Ich platnosť začína až po označení v označovači v konkrétnom vlaku a v konkrétny deň. Trate TEŽ sú rozdelené do štyroch pásiem a trať OŽ do troch pásiem. Podľa počtu precestovaných pásiem si označte príslušný počet BCL.

Druhy BCL

Druhy BCL – kilometrické pásma a ich ceny

Pri použití BCL si v tabuľke vyhľadajte počet pásiem, ktoré precestujete z nástupnej do cieľovej stanice a označte si príslušný počet pásiem.

tabuľka pásiem TEŽ a OŽ

Ktoré cestovné lístky označovať?

  • blokové cestovné lístky
  • vnútroštátne a medzinárodné cestovné lístky vydané z elektronických zariadení alebo písané

Spôsob označovania

  • jednorazové cestovné lístky si označte hneď po nástupe do vlaku len raz, v prestupnom vlaku sa neoznačujú
  • spiatočné cestovné lístky si označte osobitne pri ceste tam aj pri ceste späť (vždy na lícnej strane lístka)
  • časové žiacke cestovné lístky a časové sieťové cestovné lístky si označte len raz, a to pri prvom použití
  • BCL si označte osobitne na trate TEŽ a osobitne na trate OŽ

Kde je možné zakúpiť cestovné lístky

Cestovné lístky si môžete zakúpiť v pokladniciach spoločnosti, v samoobslužných predajných automatoch na stanici. U zmluvných predajcov – v hoteloch, novinových stánkoch a v pokladniciach spoločnosti si môžete v predpredaji zakúpiť Blokové cestovné lístky, ktoré sú bez časového obmedzenia, na nekonkrétnu cestu a na nekonkrétny deň.

Predajné miesta Blokových cestovných lístkov – zmluvní predajcovia

Blokový cestovný lístoktakouto nálepkou je označené predajné miesto

Vážení cestujúci,
predaj cestovných lístkov na Ozubnicovej železnici v úseku Štrba – Štrbské Pleso a späť zabezpečujú aj rušňovodiči vo vlaku,  ale iba v prípade, ak je:

  • zatvorená osobná pokladnica Štrbské Pleso, Štrba
  • výpadok systému iKVC v  osobnej pokladnici Štrbské Pleso, Štrba
  • stacionárny automat na zastávke Tatranský Lieskovec v poruche

Pre viac informácií volajte: 18 188

Samoobslužný-dopravný-systém.pdf

Od 15.7.2014 zavádza ZSSK aj cestovanie železnicou vo Vysokých Tatrách aj na SMS lístok. Viac nájdete na SMS lístok na tatranských železniciach

Komplexná PDF informácia o Tatranských elektrických železniciach

Cestovné poriadky vo formáte PDF platné od 14.12.2020

Cestovný poriadok Štrba – Štrbské Pleso

Cestovný poriadok Starý Smokovec – Tatranská Lomnica

Cestovný poriadok Poprad-Tatry – Starý Smokovec – Štrbské Pleso

Cestovný poriadok Poprad-Tatry – Studený Potok – Tatranská Lomnica

Osobná preprava Poprad – Zakopane

Preprava osôb Poprad minibus 8+1
Osobná Preprava Poprad, Poprad Tatry – Zakopané autobus,
Autodoprava Poprad 8+1 / 6+1 / 4+1 Taxi
Doprava na letiská Krakow, Katowice, Viedeň, Budapešť, Bratislava, Košice.

Viac tu: http://www.expres-transfer.eu/.

Letecká doprava – letisko Poprad-Tatry

Pozrite: www.airport-poprad.sk