Poistenie do hôr

Poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby na Slovensku

Kliknite na odkaz pre vybavenie poistenia online
poistenie na hory Poistenie do hôr online

uzavrieť poistenie

Pri pohybe v horách sa aj z malého úrazu ako je vyvrtnutý členok, môže stať veľký problém, s ktorým sa bez pomoci záchranárov nedostanete späť do civilizácie. Aby sa z vyvrtnutého členka nestal aj veľký finančný problém, je vhodné si uzatvoriť poistenie, ktoré finančne kryje zásah Horskej záchrannej služby.
Od 1. júla 2006 je totiž osoba, ktorá sa nachádza v horskej oblasti, povinná uhradiť horskej službe náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo pátraním, ktoré sa jej týkajú (zákon č. 567/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe). Povinnosť neplatí pre neplnoleté osoby a fyzické osoby, ktoré nemajú spôsobilosť na právne úkony.

Čo kryje poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby?

 • vyhľadávanie a vyslobodzovanie v tiesni
 • poskytovanie prvej pomoci
 • prepravu k najbližšiemu dopravnému prostriedku zdravotníckeho zariadenia
 • prepravu z horskej oblasti do zdravotníckeho resp. ubytovacieho zariadenia
 • prepravu osoby v tiesni po zemi aj letecky

Kde platí poistenie nákladov na zásah HZS?

Poistenie je platné na Slovensku vo všetkých horských oblastiach, kde horská služba vykonáva činnosť (vrátane jaskýň a priepastí):

 • Belianske Tatry
 • Malá Fatra
 • Nízke Tatry
 • Pieniny
 • Stredné Beskydy
 • Slovenský raj
 • Veľká Fatra
 • Vysoké Tatry
 • Západné Tatry

 

Možnosti poistenia nákladov na zásah HZS

 • krátkodobé poistenie
 • celoročné poistenie
 • poistenie rizikových športov a činností, rizikových povolaní alebo výkonnostných športov

Tu si môžete uzatvoriť online poistenie na hory v SR.

Poistenie do hôr pri cestách do zahraničia

Pri cestovaní do hôr v zahraničí je vhodné si uzatvoriť cestovné poistenie s pripoistením nákladov na záchrannú činnosť.

V rámci cestovnej poistky sú bežne kryté liečebné náklady v prípade zdravotných problémov a asistenčné služby. Pripoistenie nákladov na záchrannú činnosť kryje, podobne ako v SR, pátranie a záchranu poistenej osoby.

Ak ste napríklad horolezec, potrebujete si pripoistiť k liečebným nákladom aj rizikové športy. Ak navyše pri horolezeckých výstupoch fotografujete, je vhodné nadštandardné poistenie batožiny, aby ste v prípade, že sa vám v dôsledku úrazu poškodí, zničí alebo stratí fotoaparát, znížili aj finančné následky. Tiež je vhodné uzatvoriť si poistenie zodpovednosti za škodu, ktorú by ste mohli spôsobiť pri športovaní niekomu inému.

Čo všetko si môžete poistiť pri cestách do zahraničia?

 • Liečebné náklady a asistenčné služby
 • Úraz, batožinu, zodpovednosť za škodu
 • Náklady na záchrannú činnosť
 • Nadštandardné poistenie batožiny
 • Stornovacie poplatky a predčasný návrat z cesty
 • Rizikové športy a činnosti
 • Výkonnostné športy
 • Rizikové povolania

Tu si môžete uzatvoriť online cestovné poistenie na hory do zahraničia.

Komletná ponuka online poistenia cez tatryportal.sk TU


Aby Vám na horách bolo teplo
MagicLife.guru

Cestovateľské informácie z iných hôr nájdete na

Veroplach magazín