Poistenie do hôr

Poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby na Slovensku

Pri pohybe v horách sa aj z malého úrazu ako je vyvrtnutý členok, môže stať veľký problém, s ktorým sa bez pomoci záchranárov nedostanete späť do civilizácie. Aby sa z vyvrtnutého členka nestal aj veľký finančný problém, je vhodné si uzatvoriť poistenie, ktoré finančne kryje zásah Horskej záchrannej služby.

vyberte si to najlepšie poistenie!

Poistenie na hory – prečo sa poistiť?

Od 1. júla 2006 je totiž osoba, ktorá sa nachádza v horskej oblasti, povinná uhradiť horskej službe náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo pátraním, ktoré sa jej týkajú (zákon č. 567/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe).

Pre koho je poistenie zásahu Horskou záchrannou službou určené

Poistenie je určené pre všetkých ľudí, ktorí vykonávajú svoje aktivity v horských oblastiach v horskom teréne – od turistov, cez skialpinistov až po horolezcov. Každá z týchto osôb je vystavená riziku úrazu. V prípade zásahu Horskej záchrannej služby Vám poistenie slúži na pokrytie nákladov za záchrannú akciu. Povinnosť neplatí pre neplnoleté osoby a fyzické osoby, ktoré nemajú spôsobilosť na právne úkony.

Čo kryje poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby?

 • vyhľadávanie a vyslobodzovanie v tiesni
 • poskytovanie prvej pomoci
 • prepravu k najbližšiemu dopravnému prostriedku zdravotníckeho zariadenia
 • prepravu z horskej oblasti do zdravotníckeho resp. ubytovacieho zariadenia
 • prepravu osoby v tiesni po zemi aj letecky

Možnosti poistenia nákladov na zásah HZS

 • krátkodobé poistenie
 • celoročné poistenie

Kde platí poistenie nákladov na zásah HZS?

Poistenie je platné na Slovensku vo všetkých horských oblastiach, kde horská služba vykonáva činnosť (vrátane jaskýň a priepastí):

 • Malá Fatra
 • Veľká Fatra
 • Belianske Tatry
 • Nízke Tatry
 • Vysoké Tatry
 • Západné Tatry
 • Pieniny
 • Stredné Beskydy
 • Kysucké Beskydy
 • Moravsko-sliezske Beskydy
 • Kysucká vrchovina Bukovské vrchy
 • Kremnické vrchy
 • Javorníky
 • Slovenský raj

Druhy poistenia

 • Základné poistenie kryje štandardnú turistiku.
 • poistenie Riziko kryje aj aktivity, pri ktorých je zvýšený potenciál úrazu, teda napríklad via ferraty, ľadopádov, lezenie, lyžovanie vo voľnom teréne, poľovníctvo, zjazd na bicykli v horskom teréne. Podrobnejšie informácie o rizikových športoch nájdete pri jednotlivých ponukách.

Riziko kryje škody (náklady na záchrannú činnosť, pátranie), ktoré by vznikli v dôsledku vykonávania rizikových športov a činností, rizikových povolaní alebo výkonnostných športov.

Vyberte si to najlepšie sami!

Zadajte na nasledujúcej obrazovke parametre poistenia a nájdeme Vám tie najlepšie ponuky, z ktorých si vyberte tú najlepšiu pre Vás!

Poistenie do hôr pri cestách do zahraničia

Pri cestovaní do hôr v zahraničí je vhodné si uzatvoriť cestovné poistenie s pripoistením nákladov na záchrannú činnosť. V rámci cestovnej poistky sú bežne kryté liečebné náklady v prípade zdravotných problémov a asistenčné služby. Pripoistenie nákladov na záchrannú činnosť kryje, podobne ako v SR, pátranie a záchranu poistenej osoby. Ak ste napríklad horolezec, potrebujete si pripoistiť k liečebným nákladom aj rizikové športy. Ak navyše pri horolezeckých výstupoch fotografujete, je vhodné nadštandardné poistenie batožiny, aby ste v prípade, že sa vám v dôsledku úrazu poškodí, zničí alebo stratí fotoaparát, znížili aj finančné následky. Tiež je vhodné uzatvoriť si poistenie zodpovednosti za škodu, ktorú by ste mohli spôsobiť pri športovaní niekomu inému.

Poistenie pre zásah HZS – on-line kalkulačka a porovnanie

Vyberte si to najlepšie poistenie do hôr! Porovnajte si produkty viacerých poisťovní a vyberte si to najlepšie poistenie pre prípad zásahu Horskej záchrannej služby s okamžitým uzatvorením.