História Vysokých Tatier

Prvopočiatky osídľovania oblasti Vysokých Tatier spadajú až do praveku, kedy lovci medveďov a losov začínali svoje prvé výstupy do divokej tatranskej prírody. Dôkazom je nálezisko lebky neandertálca z mladšej doby kamennej, ktoré bolo objavené strelmajstrom Kolomanom Kokym v Gánovciach v roku 1926. Spočiatku sa predpokladalo, že sa jedná o lebku väčšieho cicavca. Až v roku 1949 stanovil doktor Emanuel Vlček, že sa jedná o pozostatok mozgovej kôry pračloveka. Významný objav naštartoval v polovici 20. storočia archeologické výskumy na medzinárodnej úrovni. Expozícia daného nálezu sa nachádza v Podtatranskom múzeu v Poprade. 

Stredovek priviedol do tatranského regiónu okrem lovcov zveri aj zlatokopov a hľadačov pokladov. K jedným z najznámejších baní patrili zlaté bane v oblasti Kriváňa. V 11. storočí si podmanili tatranskú prírodu maďarskí jazdci, čím sa územie Tatier stalo dedičstvom Uhorska. Záujem o bohatstvo prírody prejavovali aj poľské vojská, ktorých expanzia bola zmarená násilným nasadením maďarských vojakov a následnou nemeckou kolonizáciou. Prvou zachovanou písomnou listinou Vysokých Tatier, je darovacia listina z roku 1209, ktorou uhorský kráľ Ondrej II. daroval vlastnícke právo na územie Vysokých Tatier svojím dvoranom. 

Kolonizácia pokračuje aj v nasledujúcich obdobiach, kedy územie Vysokých Tatier začína priťahovať vedcov, botanikov ako aj záujemcov o turistiku a horolezectvo. Začína sa s výstavbou prvých tatranských osád, medzi ktorými bol ako prvý vystavaný v roku 1797 Starý Smokovec. Následne vyrastá ďalších 14 osád. K rozvoju turizmu významne prispela Košicko-bohumínska železnica dokončená v roku 1871. Vhodné klimatické podmienky južnej strany Vysokých Tatier stáli za zrodom histórie tatranského kúpeľníctva. Prvé liečebné domy a sanatória boli vystavané v 19. storočí. 

Prvá ubytovňa milovníkov tatranskej prírody, pod názvom Rainerova útulňa, bola vybudovaná nad Vodopádmi studeného potoka v roku 1863. V súčasnosti ponúka návštevníkom malú výstavu histórie vysokohorských nosičov ako aj horolezectva. Za zrodom dnešnej siete turistických chodníkov stojí prvá turistická organizácia – Uhorský karpatský spolok, ktorá položila ich základy ako aj základy tatranských chát. 

Po druhej svetovej vojne vznikajú prvé snahy o zjednotenie osád tatranského regiónu do jedného celku. Rok 1947 naplnil očakávania vznikom obce Vysoké Tatry. Dva roky neskôr vzniká najstarší národný park Slovenska – Tatranský národný park (TANAP). Viac informácií o TANAPe, ako aj pokyny Návštevného poriadku nájdete v sekciiTatranský národný park.