10 rád ako sa správať v národnom parku + video

Potulky národnými parkami na Slovensku prinášajú návštevníkom chvíle radosti z prírody, kde je jej ochrana nadradená nad ostatné činnosti. Ak hovoríme o horách, v prvom rade si musíme uvedomiť, že len od nás závisí, ako budú Tatry vyzerať za päť, desať, či sto rokov, aké ich uvidia naše deti, či vnuci. Pri užívaní krás tatranskej prírody by sme nemali zabúdať na jej ochranu nie len ako na povinnosť vyplývajúcu z návštevného poriadku Vysokých Tatier, ale v prvom rade z vlastnej zodpovednosti za toto nádherné prostredie.
Pamätajte preto, prosím na nasledujúce rady:

 1. Túru si dopredu naplánujte . Vychádzajte z mapy a turistických sprievodcov.
 2. Prezrite si
  1. predpoveď počasia
  2. podmienky na horách
  3. výstrahy horskej služby
  4. zásady pohybu z návštevného poriadku Tatranského národného parku.
 3. Časovú a technickú náročnosť túry prispôsobte svojim individuálnym možnostiam.
 4. V noci nechajte hory odpočívať. Zvieratá potrebujú tento čas sami pre seba.
 5. Dopredu si naplánujte, čo budete v horách jesť. Minimalizujte množstvo zbytočných obalov, ktoré by ste so sebou do hôr nosili. Použite obaly, ktoré je možné použiť opakovane či už na stravu alebo tekutiny.
 6. Turistické chodníky v Tatrách sú umiestnené tak, aby turistom poskytli čo najkrajšie výhľady ale zároveň aj čo najväčšie bezpečie, preto si chodníky neskracujte a nevstupujte do okolitého prostredia. Predídete tak rizikám aj erózii krajiny.
 7. Platí zásada, že v horách po nás nemá nič ostať. Všetko, čo ste si zobrali ráno do ruksaku, doneste so sebou naspäť z túry.
 8. Z hôr nenoste domov nič okrem spomienok a fotografií. Nechajte hory také, aké boli pred Vašou návštevou. Po vašej návšteve majú ostať hory také, ako by ste tam nikdy neboli.
 9. Chráňte zvieratá. Hory sú ich domovom. My sme u nich len na návšteve. Nesnažte sa dostať do ich tesnej blízkosti. Nechajte im pokojný priestor pre ich život. Vyvarujete sa tak ich preľaknutiu, ktoré môže mať nežiaduce následky.
 10. V Tatrách nie ste sami, rešpektujte ostatných turistov. Nekričte, buďte priateľský, pomáhajte si navzájom.

Rešpektujte tieto zásady, aby Tatry ostali pekné a čisté na veľa, veľa rokov.
Desatoro vzniklo voľným prekladom poľského videa Tatrzańskeho Parku Narodoweho.