Archives

Vstup do doliny: chodník vychádzajúci z Tatranskej Javoriny prechádza zalesnenou dolinou popri riečke Javorinka na Poľanu pod Muráňom, kde sa odpája chodník vedúci cez dolinu Zadné Meďodoly do Kopského sedla s prechodom do Doliny Bielych plies. Chodník pokračuje Javorovou dolinou okolo Javorových plies až do Sedla Sedielka vo výške 2 372 m s prechodom do Malej Studenej doliny. Dĺžka doliny: 8 km Zaujímavosti: západná časť doliny sa vetví na: Zelenú Javorovú dolinu s plesom rovnakého názvu vo výške 1 815 m, Žabiu Javorovú dolinu s Malým Žabím Javorovým plesom ležiacim pod Žabím vrchom v závere doliny sa nachádza Zadná Javorová dolina v ktorj leží vo výške 1 878 m Žabie Javorové pleso východná časť doliny sa vetví na: Zadné Meďodoly, Kolovú dolinu a Kolovým plesom vo výške 1 565 m, Čiernu Javorovú dolinu s plesom rovnakého názvu a na Ľadovú a Suchú dolinu v jej závere dolina susedí s Belianskými Tatrami leží na južnom konci Bielovodskej doliny Okolité vrcholy: Muráň (1 889 m) Havran (2 151 m) Ždiarska vidla (2 141 m) Jahňací štít (2 229 m) Kolový štít (2 418 m) Čierny štít (2 429 m) Snehový štít (2 464 m) Ľadový štít (2 627 m) Široká veža (2 461 m) Javorový (2 417 m) Žabí vrch (2 203 m)