Archives

Vstup do doliny: do doliny nevedie žiadny značkovaný chodník, z toho dôvodu nie je turisticky sprístupnená Zaujímavosti: nad Tatranskou magistrálou vedúcou z Hrebienka na Sliezský dom sa nachádzajú v kosodrevine Slavkovské plieska, z ktorých vyteká Slavkovský potok v nadmorskej výške 2 040 m leží Szontágovo pleso Okolité vrcholy: Velická kopa (2 227 m) Veľká Granátová veža (2 317 m) Bradavica (2 476 m) Východná Slavkovská veža (2 357 m) Slavkovská kopa (2 346 m) Slavkovský štít (2 452 m)