Aktuality

HORALFEST 2009

Horský internetový klub, o. z. v spolupráci s Mestom Vysoké Tatry a Štátnymi lesmi Tatranského národného parku vyhlasujú 5. ročník festivalu amatérskej tvorby o horách HORALFEST 2009 v týchto kategóriách:
FOTOGRAFIA, FILM A VIDEO, LITERÁRNA TVORBA (próza a poézia), BLOG


Miesto konania: Tatranská Lomnica, Informačné centrum a Múzeum TANAPu

Čas konania: 20. – 21.11.2009


Propozície pre súťažiacich HORALFEST 2009

Základné ustanovenie
Každá práca musí zobrazovať prírodu vysokohorského prostredia, krásu hôr, človeka a jeho aktivity v horách. Autor musí byť vo svojej kategórii amatér. Príspevky v príkrom rozpore so zásadami ochrany prírody nebudú hodnotené ani zverejnené.

Ceny a odmeny
V každej kategórii budú vyhlásené tri ceny. Autori ocenených prác budú odmenení finančnou a vecnou odmenou, diplomom, príp. čestným uznaním. V každej kategórii sú vyhlásené osobitné prémie podľa nižšie uvedených propozícií. Rozhodnutím poroty a vedenia Horalfestu môžu byť udelené aj čestné uznania s odmenou. Rozhodnutím poroty nemusia byť niektoré poradia priznané a ceny udelené.

Osobitné ustanovenie
Organizátori Horalfestu stanovujú ako podmienku udelenia ceny osobnú účasť oceneného autora/autorky na odbornom seminári a slávnostnom odovzdaní cien.

Uzávierka
Súťažné práce treba odoslať na adresu:

Mestský úrad Vysoké Tatry
red. Tatranského dvojtýždenníka
062 01 Starý Smokovec
s výrazným označením HORALFEST na obálke

Termín uzávierky je 5. október 2009, platí poštová pečiatka.

Kontakty a bližšie informácie
www.horalfest.sk
e-maily: beata@hory.sk
hory@hory.sk

Súťažné kategórie

A. Fotografia
- max. 3 samostatné fotografie alebo jeden seriál s max. 3 fotografiami,
- fotografie musia byť zhotovené na papieri minimálnych rozmerov 24x 30 cm
- CD s fotografiami v elektronickej forme, tak ako boli vytlačené, formát JPG alebo TIFF

témy:
1. príroda a krajina hôr, makro, detail
2. človek a hory – športové a rekreačné vyžitie
3. práca človeka v horách (pozri prílohu!)
Osobitná téma – Skialpinista a kamzík, svišť

B. Film
- 1 film, max. 8 min. vrátane titulkov,
- CD/DVD s filmom vo formáte AVI 720×576, DVD – mpg2/mpg4

témy:
1. príroda a krajina hôr
2. človek a hory – športové a rekreačné vyžitie
3. práca človeka v horách (pozri prílohu!)
Osobitná téma – Skialpinista a kamzík, svišť

C. Literárna tvorba
- 1 dielo ľubovolného žánru (esej, poviedka, úvaha, reportáž a pod.) alebo 3 básne , spolu max. 10000 znakov vrátane medzier,
- vytlačený text
- súbor vo formáte *.DOC na CD nosiči

témy:
1. človek a hory – športové a rekreačné vyžitie
2. práca človeka v horách (pozri prílohu!)

D. Blogg
- zaslanie linku na blog, kde je príspevok uverejnený (e-mailom), musí ísť o niektorý z významných portálov,
- príspevok musí zodpovedať požiadavkám literárnej kategórie (C)

Základné témy sú:
1. Príroda a krajina hôr.
2. Človek a hory – športové a rekreačné vyžitie.
3. Práca človeka v horách (pozri prílohu!).

Poznámka: odborná porota sleduje od decembra 2008 vybrané portály a autorov zaujímavých bloggov oslovuje s ponukou účasti na Horalfeste.

SPRIEVODNÉ AKCIE

kategória A. Fotografia
"Nosič" – osobitná prémia chatára Rainerovej chaty s témou zachytenia práce vysokohorského nosiča. Víťaz bude okrem finančnej odmeny pozvaný ako fotograf – dokumentarista Literárneho nokturna špeciál a víťazná fotografia aj s profilom autora bude celoročne vystavená v Rainerovej útulni.
"Výstava prác" – vybrané práce budú vystavené vo foyer Múzea Tatranského národného parku.

kategória B. Film
"Večer filmovej tvorby" – premietanie súťažných prác so súbežným predstavovaním autorov. Organizátori v rámci tejto časti Horalfestu usporiadajú aj divácku anketu s osobitnou prémiou pre divácky najlepší film.

ketgória C. Lietratúra
Literárne nokturno – večerné verejné čítanie vlastných poviedok, úvah, básní a esejí autorov, stretnutie s literárnymi hosťami festivalu, ktorými sú spisovatelia a publicisti píšuci o horách a živote v nich.

kategória C. Literatúra a D. Blogg
Literárne nokturno špeciál – stretnutie vybraných účastníkov literárnej kategórie Horalfestu a blogerov v Rainerovej útulni, čítanie prác, atmosféra večera v horskej chate, gitara a spievanie, čítanie poviedok, básní a blogov, stretnutie s exkluzívnym hosťom. Základnými podmienkami sú:
- byť súťažiacim v kategórii literatúra alebo blog na Horalfeste 2009;
- oznámiť záujem o účasť na tomto podujatí do konca júla 2009 na adresu riaditeľa festivalu: beata@hory.sk

Účasť je limitovaná na 6 súťažiacich v kategórii literatúra a 4 súťažiacich v kategórii blog. Ďalšími účastníkmi sú exkluzívni hostia – publicisti o horách, pesničkár, redaktori rozhlasu a televízie, fotograf.

Hostia festivalu
Hostia festivalu, ktorí sa zúčastnia programu a odborných seminárov a sprievodných akcií:
Milan Kapusta – fotografia
Ľubo Makký (hiking.sk) – publicistika, blog, literatúra

Profesie pre tému "Práca človeka v horách"

Chatár – ešte zostalo niekoľko tých, ktorí patria do kategórie romantických chatárov, teda nie sú to krčmári. Stali sa legendami, napr. najdlhšie pôsobiaci chatár Edo Záhor na Zbojníckej či Viktor Beránek z Chaty pod Rysami. Ale takýchto ľudí nájdete aj v iných horách.

Pomocníčky v chatách – dievčatá, ktoré každý berie ako samozrejmú súčasť horskej chaty a predsa…, celý deň na nohách, úsmev aj keď sa niet na koho a na čo usmievať, pretože tí na druhej strane okienka iba chcú – a hneď.

Horský vodca – predstavuje nielen znalca hôr, ochrancu prírody. Je v prvom rade príjemným partnerom na horách, ktorý predstavuje pre svojho klienta najmä istou bezpečného pohybu, krásny zážitok na horách plného poznania drsnej vysokohorskej prírody.

Horský nosič – tí skutoční už nosia iba na niekoľko chát vo Vysokých Tatrách. Zostali európskou raritou a sú zaujímavými typmi s prekvapujúcou životnou filozofiou. Vrtuľníky ich posielajú do histórie, ale oni do nej akosi nechcú.

Strážca prírody – profesia sa vyformovala spolu so zákonmi a predpismi, ale strážcovia sú najmä dôverní znalci svojich terénov. Zžití s prírodou si k nej vypestovali vzťah často ľuďom z iného prostredia až nepochopiteľný.

Horský záchranár – už legendárna profesia, ktorá hovorí o idealizovanej predstave života v horách: kamarátstvo až na hrane života a smrti, nezištnosť, až nadčlovek v očiach tých, ktorí sú v horách iba návštevníkmi. Ale sú to len ľudia z mäsa a kostí, ktorí na „zvláštnych ľudí“ rastú v očiach zachránených, prizerajúcich sa, čítajúcich či počúvajúcich.

Horár – krásna, zaujímavá, jedinečná profesia s mimoriadnym spojením človeka s horami. V horárni nájdete úžasných ľudí. O hore vedia všetko. Majú svojskú životnú filozofiu. Je v nich skrytý pokoj i búrlivosť hôr.

Lyžiarsky inštruktor – trochu frajer, trochu ideál, ozdoba lyžiarskych svahov, ale vo vnútri človek s ľudskými problémami, skrytými za profesionálnymi úsmevmi a vľúdnosťou; je to skutočná tvár?

Nezmeškajte novinky zo sveta Vysokých Tatier - odoberajte náš newsletter:

Fero Mrázik

Fero Mrázik žije, lyžuje, lezie a chodí po horách od narodenia. Od roku 2000 je členom dobrovoľnej horskej služby THS-DZ, kde od roku 2009 zastával funkciu podpredsedu a od r. 2020 je jej predsedom. Od roku 2009 je medzinárodným horským sprievodcom UIMLA.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *