Munterova redukčná metóda

Chcem vedieť viac o Munterovej redukčnej metóde.

Otestujte svoje vedomosti:

 1. Zadajte vyhlásený stupeň lavínového nebezpečenstva a prevládajúci druh snehu.
 2. Zvážte si, či by ste pri daných podmienkach išli na zvolenú túru a vyberte redukčné faktory, ktoré plánujete na Vami zvolenej túre pri daných podmienkach uplatniť.
 3. Potom stlačte tlačidlo „Prepočítaj„, ktoré Vám povie, či ste sa rozhodli správne.

Bezpečnostné upozornenie: Táto aplikácia slúži ako pomôcka pri rozhodovaní a plánovaní túry a nenahrádza adekvátne vzdelanie v oblasti lavínovej problematiky.

  Munterova redukčná metóda
  Potenciál nebezpečenstva

  Vyberte faktory nebezpečenstva pre deň, na ktorý plánujete túru.

  Redukčné faktory

  Vyberte redukčné faktory, ktorými eliminujete potenciálne nebezpečenstvo na Vami plánovanej túre.

  * Požadované

  Zadajte stupeň nebezpečenstva a zvážte si, či by ste pri daných podmienkach išli na zvolenú túru.
  Potom stlačte tlačidlo "Prepočítať", ktoré Vám povie, či ste sa rozhodli správne.

  O Munterovej redukčnej metóde

  Predpovedanie pádu lavín nie je nič jednoduché, no faktory, ktoré ovplyvňujú vývoj rizika pádu lavín, sú v dnešnej dobe známe, ako aj faktory, ktorými vieme riziko uvoľnenia lavíny redukovať.

  Švajčiarsky horský vodca Werner Munter vyvinul na základe faktorov nebezpečenstvaredukčných faktorov metódu, ktorou si viete pomôcť pri plánovaní túry.

  Poďme pekne postupne. Pri každej lyžiarskej túre existuje určitý potenciál nebezpečenstva, do ktorého sa rozhodnutím vstúpiť do horského prostredia dostávate.

  Munterova metóda hovorí o optimalizácii medzi rizikomvyvarovaním sa tomuto riziku.

  Je nutné si uvedomiť, že určité zvyškové riziko na túre podstupujeme stále.

  Úlohou metódy je:

  1. Jasne identifikovať lavínové riziko, ukázať ľudom v zreteľných hraniciach to podstatné z daného rizika, teda zmerať – kvantifikovať riziko.
  2. Preventívne pôsobenieeliminácia identifikovaného rizika jeho redukciou prostredníctvom použitia takzvaných redukčných faktorov. Je potrebné si uvedomiť, že lavínové vyhľadávacie prístroje, sondy, lopaty, či airbagové batohy sú nástroje, ktoré slúžia hlavne v prípadoch, kedy prevencia zlyhala. Hlavnou úlohou je lavíne sa vyvarovať!

  Redukčná metóda: rýchla podpora rozhodovania

  Munterova redukčná metóda
  Munterova redukčná metóda

  Prevencia pred lavínou začína starostlivým naplánovaním túry. Použitím metódy 3×3  viete túru zodpovedne naplánovať a identifikovať riziko.  Redukčnou metódou viete kvantifikovať faktory – vypočítať mieru zostatkového rizika. Na konci metódy stojí jednoduchý výsledok STOJ alebo CHOĎ, alebo ak chcete medzinárodne STOP or GO.

  Metóda redukcie je rozdelená na potenciál nebezpečenstva, ktorý je výsledkom lavínovej správy, a redukčné faktory (RF), ktoré predstavujú štatisticky významné redukcie rizika.

  Zvyškové riziko =

  PN potenciál nebezpečenstva

  ÷

  (RF maximálna exponovanosť svahu × RF expozície sektorov  × RF často jazdeného svahu × RF veľkosť a správanie skupiny)

  vzorec Munterovej redukčnej metódy

  Potenciál nebezpečenstva a redukčné faktory

  Potenciál lavínového nebezpečenstva sa s narastajúcim stupňom lavínového nebezpečenstva zväčšuje.

  Redukčnými faktormi ovplyvňujeme mieru zvyškového rizika. Redukčnými faktormi sú:

  1. Exponovanosť – strmosť svahu, teda zohľadňujeme veľkosť ťahových a tlakových síl v snehovej prikrývke
  2. Expozícia svahu – orientácia svahu vzhľadom na svetové strany, teda zohľadňujeme potenciálne zloženie snehovej vrstvy, vlhkosť snehu
  3. Druh svahu vzhľadom nato, či sa jedná o svah často jazdený, teda zohľadňujeme súdržnosť a potenciál jednotlivých sklzných plôch v snehovej prikrývke.
  4. Veľkosť skupiny a jej správanie v zmysle rozostupov, teda zohľadňujeme dodatočné zaťaženie svahu.

  Výsledkom redukčnej Munterovej metódy je hodnota zvyškového rizika. Ak je väčšia ako 1, znamená to STOP túre. V prípade, že je výsledok menší ako 1, Munterova redukčná metóda dáva túre zelenú.

  Chcete o lavínach vedieť viac? Pridajte sa ku nám na víkendovom kurze lavínovej prevencie. Prajeme Vám veľa bezpečných túr a šťastných návratov.


  Bezpečnostné upozornenie: Táto aplikácia slúži ako pomôcka pri rozhodovaní a plánovaní túry a nenahrádza adekvátne vzdelanie v oblasti lavínovej problematiky.