COOLtúra

Stupnica lavínového nebezpečenstva

Informácie o lavínovom nebezpečenstve sa vyvíjala vo svete izolovane až do roku 1993. Stupnica, ktorou sa popisovalo lavínové nebezpečenstvo mala v niektorých častiach Európy 4 stupne (napr. Slovensko a Poľsko), inde až 8 (Taliansko a Francúzsko).

Od roku 1993 sa používa jednotná 5-dielna stupnica, ktorá sa rozšírila áj mimo územia Európy.

Lavínové nebezpečenstvo odzrkadľuje:

  • stabilitu snehovej prikrývky
  • jej priestorové rozloženie
  • veľkosť lavín.

Lavínové nebezpečenstvo sa vzťahuje sa na špecifický región s rozlohou spravidla najmenej 100 km² (nie na konkrétny svah).

Stupnica lavínového nebezpečenstva

Európska stupnica lavínového nebezpečenstva má päť stupňov.


1 – Malé

Snehová pokrývka je všeobecne dobre spevnená a stabilná.

Uvoľnenie lavín je vo všeobecnosti možné len pri veľkom dodatočnom zaťažení na ojedinelých plochách vo veľmi strmom, extrémnom teréne. Možné je len uvoľnenie spontánnych malých lavín a stredných lavín.

Typické varovné znaky:
Varovné znaky pri tomto stupni sú veľmi zriedkavé.

Tento stupeň je vyhlásený približne v 20% lavínových predpovedí v zimnom období.

Okolo 5 % smrteľných lavínových nehôd.


2 – Mierne

Snehová pokrývka je na ojedinelých strmých svahoch* len mierne spevnená, inak je všeobecne dobre spevnená.

Uvoľnenie lavín je možné hlavne pri veľkom dodatočnom zaťažení**, obzvlášť na strmých svahoch* uvedených v lavínovej informácii. Veľmi veľké spontánne lavíny sa nepredpokladajú.

Typické varovné znaky:
Často nevidíte žiadne výstražné znamenia, to ale neznamená, že je bezpečne. Dávajte zvýšený pozor v prípade, že lavínovým problémom je pretrvávajúca slabá vrstva v snehovej prikrývke.

Tento stupeň je vyhlásený približne v 50% lavínových predpovedí v zimnom období.

Okolo 30 % smrteľných lavínových nehôd.


3 – Zvýšené

Snehová pokrývka je na mnohých strmých svahoch* len mierne až slabo spevnená.

Uvoľnenie lavín je možné už pri malom dodatočnom zaťažení**, obzvlášť na strmých svahoch* uvedených v lavínovej informácii. V niektorých prípadoch sú možné veľké lavíny, výnimočne veľmi veľké spontánne lavíny.

Typické varovné znaky:
Nedávna lavínová aktivita, praskanie, „Whum“ zvuky. Typické je diaľkové spustenie lavín, najmä ak je jedným z lavínových problémov pretrvávajúca slabá vrstva.

Tento stupeň je vyhlásený približne v 30% lavínových predpovedí v zimnom období.

Okolo 50 % smrteľných lavínových nehôd.


4 – Veľké

Snehová pokrývka je na väčšine strmých svahov* slabo spevnená.

Uvoľnenie lavín je pravdepodobné na mnohých strmých svahoch už pri malom dodatočnom zaťažení**. V niektorých prípadoch sa predpokladá mnoho veľkých lavín a často aj veľmi veľkých spontánnych lavín.

Typické varovné znaky:
Rozsiahla nedávna lavínová aktivita, praskanie, „Whum“ zvuky. Typické je diaľkové spustenie lavín.

Tento stupeň je vyhlásený iba niekoľko dní v zimnom období.

Okolo 10 % smrteľných lavínových nehôd.


5 – Veľmi veľké

Snehová pokrývka je všeobecne slabo spevnená a rozsiahlo nestabilná.

Predpokladá sa mnoho veľmi veľkých, v niektorých prípadoch aj extrémne veľkých, spontánnych lavín, dokonca aj v miernom teréne.

Tento stupeň je vyhlásený veľmi ojedinele.


Nešpecifikované

S týmto symbolom sa môžete stretnúť v prípade, že stupeň lavínového nebezpečenstva nebol stanovený.

Pozor: Neznamená to, že v teréne nie je žiadne riziko pádu lavín!


Vysvetlenie použitých pojmov:

* Ohrozené lavínové lokality sú detailne popísané v lavínovej informácii (nadmorská výška, orientácia svahu, typ terénu):

  • mierne strmý terén: svahy plytšie ako 30 stupňov
  • strmý svah: svahy strmšie ako 30 stupňov
  • veľmi strmý, extrémny terén: nepriaznivý sklon (viac ako 40 stupňov), profil terénu, blízkost‘ hrebeňa, hladkost‘ podkladových vrstiev

** Dodatočné zaťaženie:

  • malé: osamelý lyžiar / snowboardista, jazdiaci ľahko, nepadajúci, osoba so snežnicami, skupina s dobrými rozostupmi (minimálne 10 m) stále dodržiavajúci odstup
  • veľké: dvaja alebo viacerí lyžiari / snowboardisti a pod., bez rozostupov (alebo bez intervalov), snežné stroje, nálože

spontánna: bez vplyvu človeka

Nezmeškajte novinky zo sveta Vysokých Tatier - odoberajte náš newsletter:

Fero Mrázik

Fero Mrázik žije, lyžuje, lezie a chodí po horách od narodenia. Od roku 2000 je členom dobrovoľnej horskej služby THS-DZ, kde od roku 2009 zastával funkciu podpredsedu a od r. 2020 je jej predsedom. Od roku 2009 je medzinárodným horským sprievodcom UIMLA.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *