Archives

Vstup do doliny: chodník vychádzajúci z hraničného prechodu Lysá Poľana popri potoku Biela voda stúpa cez zalesnené svahy na široké lúčne polia. Okolo Hviezdoslavového vodopádu pokračuje cez prah Kačacej doliny do Litvorovej doliny, kde chodník prechádza popri Litvorovom a Zmrznutom plese až na záver Svišťovej doliny. Dĺžka doliny: 10 km Zaujímavosti: svojím vzhľadom, rozsiahlými lúčnymi poliami a mohutným skalným amfiteátrom v závere doliny nadobúda alpský charakter ponúka výhľady do bočných dolín s krásnymi plesami a vodopádmi – Svišťovej, Kačacej a Ťažkej východná časť doliny sa vetví na: Rovienkovú dolinu a Svišťovú dolinu, v ktorej leží Hrubé pleso záver doliny sa delí na Litvorovú dolinu na juho-východe a Kačaciu dolinu so Zeleným Kačacím plesom vo výške 1 575 m v závere doliny sa nachádza Zmrznuté pleso, ktoré vetví značkované prechody na dva smery – cez sedlo Prielom do Veľkej Studenej doliny alebo do Sedla Poľský hrebeň s prechodom do Velickej doliny západná časť doliny sa vetví na: Žabiu Bielovodskú dolinu, v ktorej leží Nižné a Vyšné Žabie Bielovodské pleso, Ťažkú dolinu s Ťažkým plesom z ktorého padá vodopád a Zmrzlým plesom vo výške 1 762 m Okolité vrcholy: Žabí vrch (2 203 m) Hrubá veža (2 086 m) Svišťový štít (2 382 m) Východná Vysoká (2 428 m) Velický štít (2 319 m) Litvorový štít (2 423 m) Zadný Gerlach (2 616 m) Zlobivá (2 425 m) Vysoká (2 547 m) Ťažký štít (2 500 m) Rysy (2 499 m)