Archives

Vstup do doliny: chodník zo Štrbského Plesa stúpa zjazdovkou k Chate pod Soliskom, odkiaľ pokračuje ďalej do doliny. Alternatívu ponúka chodník vychádzajúci od tatranskej magistrály k Furkotským plesám ležiacich v kosodrevine, až po Nižné Wahlenbergové pleso a následne Vyšné Wahlenbergové pleso Dĺžka doliny: 5,5 km Zaujímavosti: Vyšné Wahlenbergové pleso je druhým najvyššie položeným vo Vysokých Tatrách cez dolinu preteká Furkotský potok, ktorý sa na konci doliny spája so Zlomiskovým potokom a spolu tvoria Biely Váh deliacim pásom medzi Furkotskou a Mlynickou dolinou je hrebeň Soliska, vytvára hranicu povodia rieky Váh a Poprad, teda v konečnom dôsledku Čierneho a Baltského mora Okolité vrcholy: Furkotský štít (2 405 m) Predné Solisko (2 093,3 m)

Chata pod Soliskom

Štrbské Pleso – Chata pod Soliskom (↑ 1h 30min, ↓ 1h 20min) alebo sedačkovou lanovkou (trvanie jazdy: 15 min) Výstup na Chatu

Read More