Archives

Vstup do doliny: chodník vychádzajúci z hraničného prechodu Lysá Poľana popri potoku Biela voda stúpa cez zalesnené svahy na Poľanu pod Vysokou, kde ústí vchod do Ťažkej doliny. Do doliny nevedie značkovaný chodník, z toho dôvodu nie je turisticky sprístupnená. Značkovaný chodník pokračuje z Poľany pod Vysokou okolo Hviezdoslavového vodopádu cez prah Kačacej doliny vstupuje do Litvorovej doliny, kde chodník prechádza popri Litvorovom a Zmrznutom plese až na záver Svišťovej doliny. Zaujímavosti: v minulosti bola označovaná ako Česká dolina, čo vzniklo nesprávnym prekladom z poľštiny nachádza sa na západnej strane Bielovodskej doliny v doline leží Ťažké pleso v nadmorskej výške 1612 m z ktorého padá Ťažký vodopád a Zmrzlé pleso v nadmorskej výške 1 760 m nad Zmrzlým plesom sa vypína 300 metrová, horolezecký známa Galéria Gánku Okolité vrcholy: Gánok (2 461,8 m) Vysoká (2 547 m) Ťažký štít (2 500 m) Rysy (2 499,6 m) Vyšný Žabí štít (2 263 m) Mlynár (2 170 m)