Aktuality

Viac ako tisíc kamzíkov na slovenskej strane Tatier po prvýkrát

Populácii kamzíka vrchovského tatranského (Rupicapra rupicapra tatrica, Blahout, 1972) sa darí. Už viac ako desaťročie jeho počty neustále narastajú. Dôkazom toho je aj tohtoročné jesenné spočítanie kamzičej zveri, ktoré prebehlo v utorok 21. októbra na severnej i južnej strane Tatier. Počas slnečného dňa slovenskí a poľskí sčítací komisári napočítali v prirodzených lokalitách výskytu 1 389 kamzíkov, čo je o 203 kamzíkov viac ako vlani v tomto období. Pritom z celkového počtu kamzíkov bolo 128 kamzičích mláďat. Na slovenskej strane Tatier sa počas spočítania páslo 1 018 kamzíkov, na poľskej 371 kamzíkov. Najpočetnejšie čriedy dlhodobo žijú v Belianskych Tatrách. Vplyv na tento stav má nielen starostlivosť lesníkov o kamzičiu zver v TANAPe, ale pravdepodobne aj miernejšia zima.

Prežiť zimu v tatranských podmienkach je pre kamzíka veľmi náročné. Každoročne sa preto ráta s určitými stratami. Nielen kvôli lavínam, poveternostným podmienkam či človeku, ale aj kvôli predátorom tohto vzácneho živočíšneho druhu. „Kamzík, ako každá iná zver, pudovo cíti, ako sa má na zimu pripraviť. Preto pokiaľ je na jeseň dostatok paše a kamzík nie je pri nej rušený, tak sa vykŕmi natoľko, aby jeho tukové zásoby a to čo si počas zimy nájde stačilo na to, aby zimu prežil. A straty, ktoré sú každý rok, by mohli opätovne vykryť jarné prírastky. Pokiaľ neprídu neskoré mrazy a snehy,“ vysvetľuje Jozef Hybler, zoológ Štátnych lesov TANAPu. V prípade veľmi tuhej zimy sa kamzíky sťahujú do nižších polôh, kde pre nich lesníci pripravujú krmivo v podobe sušenej jarabiny a soli. „Ak na tradičných miestach, kde sa zver v tomto období koncentruje, nachádza jarabinu a soľ, je to pre ňu určite veľká pomoc a takéto miesta navštevujú kamzíky pravidelne,“ dodáva Jozef Hybler.

Veľkosť kamzičej populácie v Tatrách ovplyvňuje viacero faktorov. Jedným z nich sú prírodné, ťažko predvídateľné a ovplyvniteľné klimatické zmeny súvisiace s globálnym znečistením atmosféry. K tomu treba prirátať návraty zimy v jarnom období, keď prichádzajú na svet mláďatá kamzíkov. Veľkosť kamzičej populácie ovplyvňuje aj turizmus, a to predovšetkým vysokohorská turistika, horolezectvo a skialpinizmus. Aj to je dôvod, prečo pracovníci Štátnych lesov TANAPu venujú veľkú pozornosť kamzíkom priamo v teréne, informovanosti a výchove návštevníkov. Na spočítaní kamzíkov v Tatrách sa, tak ako každý rok, zúčastnili na slovenskej strane desiatky pracovníkov Štátnych lesov TANAPu, Správy TANAPu, členovia základnej organizácie Slovenského zväzu ochrancov prírody Vysoké Tatry a lesníci miest Kežmarok a Spišská Belá. Na poľskej strane sa pohybovali pracovníci poľského Tatranského národného parku (TPN).

Jesenným spočítavaním zaznamenávajú správcovia územia kmeňový stav kamzičej populácie pred zimou. Počas päťdesiatsedem ročného sledovania kamzičej populácie zaznamenali v tomto chránenom území najmenej kamzíkov koncom 90. rokov minulého storočia, kedy ich počet v tomto území klesol pod 300 jedincov. „Súčasný potešujúci stav je rekordným za uvedené obdobie. A toto medzinárodné spočítanie je najstaršou formou spolupráce na celom svete pri tomto charaktere činnosti,“ dodáva Jozef Hybler.

Nezmeškajte novinky zo sveta Vysokých Tatier - odoberajte náš newsletter:

Fero Mrázik

Fero Mrázik žije, lyžuje, lezie a chodí po horách od narodenia. Od roku 2000 je členom dobrovoľnej horskej služby THS-DZ, kde od roku 2009 zastával funkciu podpredsedu a od r. 2020 je jej predsedom. Od roku 2009 je medzinárodným horským sprievodcom UIMLA.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *