Aktuality

Zákaz skialpinizmu na lyžiarskych tratiach?

Predchádzajúci článok Pravidlá skialpinizmu na lyžiarskych svahoch sa venoval pravidlám, ktoré je potrebné dodržiavať pri výstupe po lyžiarskych tratiach. Dnes sa chcem zamerať na generálnu úpravu pohybu skialpinistov a na to, či je skialpinista naozaj rizikom na zjazdovke.

Navrhovaná zmena zákona

V tomto článku reagujem na návrh novely zákona 544/2002 o Horskej záchrannej službe, kde  v práve navrhovanej novele vznikol nový paragraf 8a – Povinnosti osoby na lyžiarskej trati, kde ods.7 znie: „Počas prevádzkového času môže vstupovať na lyžiarsku trať okrem lyžiara a osoby, ktorá vykonáva činnosť podľa § 8 ods. 1 písm. c) iná osoba, ak to umožní prevádzkovateľ lyžiarskej trate. Mimo prevádzkového času nemožno vstupovať na lyžiarsku trať bez súhlasu prevádzkovateľa lyžiarskej trate.“.  Inými slovami povedané: po lyžiarskej trati budú môcť skialpinisti alebo turisti vystupovať len so súhlasom prevádzkovateľa, inak budú svojim pohybom porušovať zákon. Vzhľadom na doterajšie iniciatívy niektorých lyžiarskych stredísk je tu vážna obava, že skialpinizmus na lyžiarskych tratiach bude zakázaný, alebo spoplatnený.

Aktuálny stav na zjazdovkách

Dnes sú skialpinisti na zjazdovkách neorganizovaní a neusmernení. Nie všetci sa správajú tak, ako sa od nich očakáva. Otázkou je, či ich niekto na vhodné správanie na svahu naviedol. Pravidlá skialpinizmu na zjazdovkách DAV, o ktorých bol predchádzajúci článok nie sú prevzaté, propagované a zverejňované. Z môjho pohľadu je navrhovaný spôsob  v zákone (reštriktívne opatrenie) nezmyselným riešením alebo zásterkou vyrobiť problém tam kde nie je a takto prostriedkom na dosiahnutie iných cieľov.

Riziká na lyžiarskych svahoch a hrozba spadnutia meteoru

Z pohľadu bezpečnosti treba povedať, že skialpinista na svahu je naozaj potenciálnym rizikom, nakoľko so všetkým, čo sa na svahu nachádza, je možné sa zraziť.  Otázkou je, aké veľké je toto riziko.

Z mojich poznatkov a skúseností zo záchrany na lyžiarskych svahoch si dovolím tvrdiť, že pokiaľ ide naozaj o bezpečnosť lyžiarov, tak 70 percent úrazov vylúčime prispôsobením kapacity vlekov ku priepustnosti zjazdových tratí a upravením alkoholu na zjazdovkách. Následne vyriešme strety tých, čo nevedia lyžovať, s tými, čo si myslia, že lyžovať vedia. Potom,  keď eliminujeme tieto úrazy, poďme hovoriť o promilových rizikách zrážky so skialpinistom.

Ak ale chceme začať najprv „riešením skialpinistov“, v tom prípade začnime nosiť povinne helmy pre prípad zásahu meteorom, čo považujem z hľadiska potenciálneho rizika za rovnako užitočné.

Čo na to zahraničie?

"LogoDeutscher Alpenverein (DAV) publikoval 10 pravidiel skialpinistov na zjazdovkách. Samozrejme tieto pravidlá narážajú na svoje hranice tam, kde je veľký počet turistov. Z dôvodu možných kolízií, môže byť  potrebné jasnejšie oddelenie vystupujúcich a schádzajúcich v exponovaných oblastiach. V takýchto prípadoch musí byť vypracovanie pravidiel stanovené individuálne na mieste.

Od r.2003 sa DAV snaží o zhodné riešenia vo všetkých bavorských lyžiarskych strediskách. Pritom úzko spolupracuje so všetkými zainteresovanými: so Zväzom nemeckých lanových dráh a výťahov (VDS), s Bavorským ministerstvom vnútra a životného prostredia, s krajinským úradom pre životné prostredie, s nemeckým lyžiarskym zväzom, s lavínovou službou ako aj s prevádzkovateľmi lanoviek a tratí, samosprávou a príslušnými sekciami DAV.

Uvedený obrázok vývesnej tabule označuje skialpinistické trate v oblastiach lyžiarskych tratí. Táto platí jednotne v Nemecku. Symbol je umiestnený tak, aby bol v súlade s projektom DAV-„Ekologický skialpinizmus“.


Strediská s pravidlami pre skialpinistov

"Skitouren
Pre trate v bavorských Alpách, ktoré sú zobrazené na mape, platia miestne špecifické pravidlá. Pravidlá nájdete ako pdf dokumenty na tomto linku v tabuľke nižšie.

Príklady dobrých miestnych riešení od DAV

"AufstiegČoraz viac lyžiarských stredísk v bavorských Alpách dokazuje cez inovatívne ponuky, že zjazdoví lyžiari a skialpinisti môžu navzájom fungovať bez konfliktov. Dobrými príkladmi sú Hörnle/Bad Kohlburg, Kolben/Oberammergau alebo Tegelberg/Schwangau.

Pre šesť hornobavorských lyžiarskych stredísk so zvláštnymi požiadavkami na správanie mohli byť po niekoľkých kolách jednaní, ktoré DAV moderoval, prijaté akceptovateľné kompromisy. Určujúcim sa črtá riešenie v klasickom lyžiarskom stredisku Garmisch-Partenkirchen, kde sú označené, upravované, čiastočne dokonca zasnežované výstupové stopy. Cieľ, aby boli k dispozícii možnosti výstupu vo všetkých lyžiarských strediskách,  by sa mohol takto čoskoro dosiahnuť.

V USA riešia „uphill policy“ individuálne v rezortoch. Viac na United States Ski Mountaineering Association.

Nedávno som čítal článok mojho priateľa Juraja Švajdu. Juraj sa venuje ochrane prírody. Keď som si článok prečítal, zistil som, že to, na čo Juraj poukazuje, nie je chyba v ochrane prírody ale chyba v systéme, v riadení, spôsobe akým sa veci riešia „hore“, v patologickosti a zvrátenosti dnešného riešenia problémov, kedy sa osobné (skupinové, podnikateľské) záujmy povyšujú nad záujmy spoločnosti.

Ako ďalej?

Kritizuje sa ľahko, ale čo ďalej? Z môjho pohľadu je neprípustné schváliť takéto reštrikcie do zákona. Ak ide naozaj o bezpečnosť na svahu, je potrebné vyvolať debatu medzi zástupcami skialpinizmu (JAMES, SSA, KST, …) a prevádzkovateľmi vlekov. Nájsť vhodné kompromisy: šíriť osvetu správania sa na svahoch, vymedziť skialpinistom koridory pre možnosť pohybu.

Na záver

Ak sa príjme navrhované znenie do legislatívy, bude to len ďalším dôkazom toho, že na Slovensku  sa neriešia príčiny problémov ale pod zásterkou bezpečnosti sa zákon stáva vazalom prospechu finančných skupín.

Cez Vianoce, som videl milý vtip – „trestné sadzby“ súvisiace s Vianocami:

  • Sľuby, že príde Ježiško: šírenie poplašnej správy, §357 -TZ – až 2 roky. 
  • "Keď nebudeš poslúchať, dostaneš!": vydieranie, § 175 TZ – 6. mesiacov až 4 roky. 
  • "Keď budeš dobrý, Ježiško ti prinesie….": podplácanie, § 332 TZ – až 2 roky. 
  • Liatie olova: činnosť, ktorá môže spôsobiť ujmu na zdraví, § 148 TZ – až 1 rok. 
  • Otvorenie listu Ježiškovi: porušenie listového tajomstva, § 182 TZ – až 2 roky.
  • „Ak vydržíš celý deň nepapať, uvidíš zlaté prasiatko“: zanedbanie povinnej výživy, § 207 TZ – 2 až 3 roky.

Tento vtip poslal niekto môjmu vzácnemu priateľovi. Myslím, že on na to odpovedal veľmi trefne, keď odosielateľovi napísal: „Strata zdravého úsudku: DOŽIVOTIE“.

František Mrázik

Ak budeme v tejto veci vedieť viac, podáme o tom informáciu. Stačí nás sledovať, či už cez Facebook alebo Newsletter. Lajkujte alebo sa pridajte do newslettra v spodnej časti stránky.

Nezmeškajte novinky zo sveta Vysokých Tatier - odoberajte náš newsletter:

Fero Mrázik

Fero Mrázik žije, lyžuje, lezie a chodí po horách od narodenia. Od roku 2000 je členom dobrovoľnej horskej služby THS-DZ, kde od roku 2009 zastával funkciu podpredsedu a od r. 2020 je jej predsedom. Od roku 2009 je medzinárodným horským sprievodcom UIMLA.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *