Archives

Vstup do doliny: chodník z Podbánskeho stúpa popri Tichom potoku okolo Tomanovského vodopádu až do Suchého sedla pod Kasprovým vrchom. Pod vrchom Magura sa odpája chodník vedúci cez Zadnú Tichú do Hladkého sedla. Dĺžka doliny: 17 km Zaujímavosti: je to mohutná dolina ohraničená na severe Červenými vrchmi, ktoré tvoria hranice Slovenskej a Poľskej Rebubliky pod Červenými vrchmi leží Tomanovská dolina s vodopádom z juho-východu lemujú dolinu Liptovské Kopy v závere sa dolina vetví na Kamennú Tichú pod vrchom Svinice a Zadnú Tichú pod Tichým vrchom Okolité vrcholy: Žerucha (1 381 m) Smrečiny (2 068 m) Poľská Tomanová (1 977 m) Kasprov vrch (1 985 m) Svinica (2 304 m) Hladký štít (2 066 m) Tichý vrch (1 979 m) Magura (1 902 m)

Svinica

Podbanské (950 m n.m.) – rázcestie pod Tomanovou (1 164 m n.m.) – rázcestie pod Kasprovým (1 265 m n.m.)

Read More

Kasprov vrch

Podbanské (950 m n.m.) – rázcestie pod Tomanovou (1 164 m n.m.) – rázcestie pod Kasprovým (1 265 m n.m.)

Read More