Archives

Vstup do doliny: chodník vychádzajúci z Tatranskej Lomnice prechádza popri Rainerovej chate vo výške 1 295 m nad pásmo lesa, kde pokračuje stúpanie popri Vareškovom a Dlhom plese k Zbojníckej chate vo výške 1 960 m

Dĺžka doliny: 7 km

Zaujímavosti:

nachádza sa tu 22 plies – z nich najvyššie položené Ľadové pleso leží vo výške 2 050 m pod Hranatou vežou
voda z týchto plies odteká do Veľkého studeného potoka, jeho spojenie s Malým studeným potokom vytvára krásne vodopády

Okolité vrcholy:

Slavkovský štít (2 452 m)
Bradavica (2 476 m)
Východná vysoká (2 428 m)
Svišťový štít (2 382 m)
Hranatá veža (2 260 m)
Javorový štít (2 417 m)
Ostrý štít (2 367 m)
Široká veža (2 461 m)
Žltá veža (2 385 m)
Prostredný hrot (2 441 m)